patchwork

patchworks
Substantiv

Översättningar

Synonymer till patchwork

Ordet patchwork har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom mat
  • Inom generell
musik
mat
generell

Ordet patchwork inom musik

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till patchwork (inom musik)

Ordet patchwork inom mat

a theory or argument made up of miscellaneous or incongruous ideas

Synonymer till patchwork (inom mat)

Ordet patchwork inom generell

a quilt made by sew patches of different materials together

pieces of different materials sewn together in a pattern

Synonymer till patchwork (inom generell)

Diskussion om ordet patchwork