parochial

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet parochial

  • "parochial schools"

Ordet parochial har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom generell
generell
generell
generell

Ordet parochial inom generell

Översättningar

Ordet parochial inom generell

relating to or supported by or located in a parish

Ordet parochial inom generell

Synonymer till parochial