parkanläggning

parkanläggningen

parkanläggningar

parkanläggningarna

Substantiv

Synonymer