parenchyma

Substantiv
botanik biologi
Grundvävnaden i växter alterbativt specifik vävnad i kroppsorgan