pantophobia

Substantiv
psykologi
rädsla för allting