pansarvärnskanonvagn

pansarvärnskanonvagnen

pansarvärnskanonvagnar

pansarvärnskanonvagnarna

Substantiv
militärväsen