pansarstyrka

pansarstyrkan

(-)(-)
Substantiv
militärväsen