pansarskyttebil

pansarskyttebilen

pansarskyttebilar

pansarskyttebilarna

Substantiv
militärväsen