pansarbil

pansarbilen

pansarbilar

pansarbilarna

Substantiv
militärväsen fordon

Synonymer