pannfisk

pannfisken

pannfiskar

pannfiskarna

Substantiv
fiskar