panislamisk

Adjektiv
som avser strävandet att överbrygga motsättningarna mellan olika riktningar inom islam