pangram

pangrammet

(-)(-)
Substantiv
litteratur
en mening med alla bokstäver i det engelska alfabetet med så få upprepningar som möjligt. Exempel 'The quick brown fox jumps over the lazy dog'pangram

Substantiv
litteratur
en mening med alla bokstäver i det engelska alfabetet med så få upprepningar som möjligt. Exempel 'The quick brown fox jumps over the lazy dog'