pandemisk

Adjektiv
medicin
som är spridd över stora områden, om epidemi