panchromatic

Adjektiv
fotografi
känslig för alla färger, om film
  • "panchromatic film"

Synonymer