paleoklimatisk

Adjektiv
som avser läran om forna tiders klimat