paddtorsk

paddtorsken

paddtorskar

paddtorskarna

Substantiv
fiskar