p-nitrofenetol

p-nitrofenetolen

(-)(-)
Substantiv
kemi
färglösa nålformiga kristaller, framställs genom nitrering av fenol