påyrka

påyrkar

påyrkade

påyrkat

påyrka

Verb
  • "Ni kan påyrka en höjning/ökning av er lön/utbetalning"

Synonymer