overhaul

overhauls
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet overhaul

  • "it was time for an overhaul on the tractor"

Ordet overhaul har 3 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom medicin
  • Inom religion
sjöfart
medicin
religion

Vad betyder overhaul inom sjöfart ?

rundsmörjning

Översättningar

Svenska

Ordet overhaul inom religion

periodic maintenance on a car or machine

Synonymer till overhaul

overhaul

overhaul
overhauled
overhauled
Verb

Översättningar

Hur används ordet overhaul

  • "You should overhaul your car engine"

Ordet overhaul har 4 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom sjöfart
  • Inom sport
  • Inom generell
allmänt
sjöfart
sport
generell

Ordet overhaul inom sjöfart

rundsmörjning

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till overhaul

Ordet overhaul inom sport

Synonymer till overhaul

Ordet overhaul inom generell

make repairs or adjustments to