outspädd

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet outspädd

  • "Som smärtstillning är de här läkemedlen väldigt effektiva men de är också extremt starka, upp till 100 gånger starkare än morfin, en outspädd dos fentanyl är inte större än ett saltkorn."
  • "Använder du outspädd saft så blir bålet starkare ju längre du väntar."
  • "Forskningen som barnläkaren Cecilia Chrapkowsk hittills hittat är dels brittiska fallstudier från 50-talet när spädbarn som föddes upp på outspädd komjölk eller en gammaldags modersmjölksersättning med högre saltinnehål visade sig drabbas av saltförgiftning vid magsjuka i större utsträckning än väntat, och dels experimentella studier från 70-talet på hur spädbarn hanterar att dricka saltlösningar med olika innehåll."
  • "Vid ett annat tillfälle fick han outspädd antibiotika, vilket gav mycket höga koncentrationer i blodet."
  • "Vid ett annat tillfälle fick han outspädd antibiotika, vilket gav mycket höga koncentrationer i blodet."
  • "Fick outspädd syra på läppen"
  • "För sent insåg de att den var outspädd."
  • "Snart förstod hon att hon fått outspädd vätska på tussen."

Rim på outspädd

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till outspädd