output

outputted
outputted
output
Verb

Översättningar

Hur används ordet output

  • "the computer is outputting the data from the job I'm running"

Vad betyder output inom vardagligt ?

to create or manufacture a specific amount

Möjliga synonymer till output

Diskussion om ordet output

output

outputs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet output har 6 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom data
  • Inom gruvdrift
  • Inom generell
  • Inom jordbruk
  • Inom radio
ekonomi
data
gruvdrift
generell
jordbruk
radio

Vad betyder output inom ekonomi ?

what is produced in a given time period

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till output (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till output (inom ekonomi)

Vanlig betydelse av ordet output inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Möjliga synonymer till output (inom data)

Vanlig betydelse av ordet output inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Svenska

Möjliga synonymer till output (inom gruvdrift)

Ordet output inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till output (inom generell)

Möjliga synonymer till output (inom generell)

Ordet output inom jordbruk

production of a certain amount

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Synonymer till output (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till output (inom jordbruk)

Ordet output inom radio

Översättningar (inom radio)

Synonymer till output (inom radio)

Möjliga synonymer till output (inom radio)

Diskussion om ordet output

output

[a’utpot]
outputen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar (inom radio)

Engelska

Synonymer till output (inom radio)

Hur uttalas ordet output?

[a’utpot]

Hur används ordet output

  • "– Det är mycket av mitt liv har som har handlat om fotbollsförbundet, och jag tycker själv att min output har varit ganska stor med vad som har producerats i utbildningsmaterial och resultat vad det gäller U21, säger han."
  • "Men kötiderna avskräcker inte mig i alla fall, det hinner förbättras och under det där året kan det ha kommit en ny panel med fem till tio watt mera output, och det är ju inte helt fel, säger Hans Hansson."

Vad betyder output inom data ?

avkastning; det som blir resultatet av en verksamhet; utmatning från en datamaskin

Diskussion om ordet output