otacksam

otacksammare

otacksammast

Adjektiv
  • "Att vara tidningsbud är ett av de mest otacksamma jobben."

Synonymer