osäker

osäkrare
osäkrast
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet osäker på svenska?

Komparativ: osäkrare
Superlativ: osäkrast

Hur används ordet osäker

 • "Bankens osäkra lån fortsatte att öka"
 • "– Men det är en väldigt osäker siffra, säger han."

Ordet osäker har 4 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom vardagligt
 • Inom meteorologi
 • Inom generell
ekonomi
vardagligt
meteorologi
generell

Vad betyder osäker inom ekonomi ?

som är lätt att bryta sig in i eller som är lätt att missbruka

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Synonymer till osäker (inom ekonomi)

Ordet osäker inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Möjliga synonymer till osäker (inom vardagligt)

Ordet osäker inom meteorologi

Synonymer till osäker (inom meteorologi)

Ordet osäker inom generell

osäkra

osäkrar
osäkrade
osäkrat
Verb

Översättningar (inom generell)

Hur böjs ordet osäkra på svenska?

Presens: osäkrar
Preteritum: osäkrade
Supinum: osäkrat

Hur används ordet osäkra

 • "– Vi var osäkra på hur lång tid upphandlingen skulle ta, men nu blev den färdig."
 • "Det ser ut att bli osäkra snögubbar."
 • "Men beslutsprocessen har kantats av politisk turbulens, anmälningar om jäv, anklagelser om på förhand uppgjorda affärer – och högst osäkra ekonomiska kalkyler."
 • "Detta trots det osäkra konjunkturläget."
 • "Men uppgifterna är osäkra."
 • "Livsmedelsverket rekommenderar att inga barn under sex år bör dricka mjölken, men kostchefen Eva Wrobel säger till P4 Blekinge att kommunen tar det säkra före det osäkra och plockar bort den från alla förskolor och skolkök."
 • "Det säkra före det osäkra"
 • "Vi har fått in en del observationer, men det är bara osäkra uppgifter och inga som vi har kunnat bekräfta, säger Ulrika Widgren."
 • "Många personer som varit osäkra kring sin immunitet mot mässling har hört av sig till sjukvården och det har sålts fyra gånger fler mässlingsvaccindoser i Sverige under januari 2018 jämfört samma period 2017."
 • "– Många har känt sig osäkra på hur många doser man har fått och det är klart att detta som nu hänt har väckt en del tankar hos allmänheten, säger Bengt Wittesjö."

Möjliga synonymer till osäkra