opposition

oppositionen
oppositioner
oppositionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet opposition på svenska?

Obestämd singular: opposition
Bestämd singular: oppositionen
Obestämd plural: oppositioner
Bestämd plural: oppositionerna

Hur används ordet opposition

 • "– Det är enkelt att skriva pressmeddelanden när man sitter i opposition, men jag tycker det här är oansvarigt."
 • "Kanske är det bästa att vi går i opposition."
 • "- Sverige förtjänar en verklig opposition, sa Åkesson i sitt segertal, bakom en talarpulpet där skylten med ” Vi älskar Sverige ” just bytts ut mot en med texten ” Oppositionspartiet ”."
 • "Med partiskiftet byter hon också från opposition till att bli en del av det politiska styret i Karlskrona."
 • "– Vi har ett likaläge och då får man laga efter läge och även om man går i opposition har man en ambition att få igenom sina politiska idéer och tankar och det kan man göra på många olika sett, dels genom kloka och bra samtal och dels att man förstår sina roller, säger Magnus Pettersson."
 • "För Camilla Brunsberg ( M ) betyder dagens besked fyra nya år i politisk opposition i Karlskrona."
 • "På måndag presenteras det nya landstingsstyret i Blekinge – en alliansminoritet vilket tvingar S och Kalle Sandström till att gå i opposition."
 • "Går i opposition"
 • "Kalle Sandström ( S ), som tidigare varit landstingsråd men nu ser ut att hamna i opposition, är försiktigt skeptisk till Alliansens presenterade förslag."
 • "Och i den opposition mot sittande förbundsledning är Blekinge ett av de distrikt som driver på för en förändring."

Vad betyder opposition inom teknik ?

de politiska partier som inte innehar regeringsmakten eller som står utanför riksdag

Översättningar

Synonymer till opposition

Möjliga synonymer till opposition

Relaterat till opposition

ogillande

motstånd

motstånd

missbelåtenhet

hinder

motstånd

motbevis

motsättning

gensträvighet

ovillighet

förnekelse

genmäle

motsats

logik

motsättning

opposition

oppositions
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet opposition

 • "the invaders encountered stiff opposition"
 • "despite opposition from the newspapers he went ahead"

Ordet opposition har 4 betydelser

 • Inom botanik
 • Inom utbildning
 • Inom anatomi
 • Inom militärväsen
botanik
utbildning
anatomi
militärväsen

Vad betyder opposition inom botanik ?

a contestant that you are matched against

Översättningar

Synonymer till opposition

Möjliga synonymer till opposition

Ordet opposition inom utbildning

Översättningar

Svenska

Synonymer till opposition

Möjliga synonymer till opposition

Ordet opposition inom anatomi

the relation between opposed entities a direction opposite to another

Översättningar

Synonymer till opposition

Möjliga synonymer till opposition

Ordet opposition inom militärväsen

a body of people united in opposing something, especially in politics

Översättningar

Synonymer till opposition

Möjliga synonymer till opposition