opinionsbildning

opinionsbildningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet opinionsbildning

  • "Vid rättegången som avslutades på tisdagen vid Blekinge tingsrätt pekade försvaret på att syftet med aktionen var nödvärn för naturen, och framför allt opinionsbildning."
  • "Nämnden skriver också i sitt beslut att tidningens innehåll främst består av allmän nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning och att man därmed har rätt till stöd."
  • "” För hans hängivna arbete med folkbildning om skoglig naturvård och opinionsbildning för bevarandet av för djurlivet värdefulla skogsbiotoper ”."
  • "En projektledare ska anställas under tre månader för att jobba fram förutsättningar för en ny festival och en året runt-verksamhet av hög kvalitet med fokus på fred och kärlek, demokrati, mångkultur och opinionsbildning."
  • "Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, är en organisation som arbetar för en säkrare trafik genom utbildning och opinionsbildning."
  • "– Jag får jobba med opinionsbildning från andra hållet och Stockholms landsting har ju en budget som Dalarnas landsting bara kan drömma om."
  • "I förmiddags handlade det inte om att mocka dynga eller mjölka kor för leksandsbönderna, det jobbet låg nere till förmån för opinionsbildning."
  • "Jag tror vi måste bryta ner murar mellan olika ämnesområden för att lösa problemen, säger diplomaten och styrelseledamoten i Tällberg Foundation, Jan Eliasson, som också ser opinionsbildning som oerhört viktigt för möjligheterna att minska utsläppen av växthusgaser."
  • "Föreningen Noaks Ark jobbar med opinionsbildning, stödverksamhet och kunskapsförmedling kring hiv."
  • "Pengarna som auktionen drog in kommer bland annat att gå till opinionsbildning och kunskapsbyggande insatser som föreläsningar och utbildningar."

Vad betyder opinionsbildning inom generell ?

aktiviteter som syftar till att påverka uppfattningar, ställningstaganden och ageranden hos enskilda individer, organisationer, företag med flera i en för opinionsbildaren gynnsam riktning

Diskussion om ordet opinionsbildning