onward

Adjektiv

Synonymer till onward

Hur används ordet onward

  • "the onward course of events"

Möjliga synonymer till onward

Diskussion om ordet onward

onward

Adverb

Översättningar

Hur används ordet onward

  • "from the sixth century onward"
  • "moved onward into the forest"

Ordet onward har 2 betydelser

  • Inom sport
  • Inom generell
sport
generell

Ordet onward inom sport

Synonymer till onward (inom sport)

Möjliga synonymer till onward (inom sport)

Ordet onward inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till onward (inom generell)

Möjliga synonymer till onward (inom generell)

Diskussion om ordet onward