omsorg

omsorgen

omsorger

omsorgerna

Substantiv
  • "Färdvägar bör väljas med omsorg"
  • "Detaljer om urvalet av barnomsorg som erbjuds för barn"

Synonymer