omsätta

omsätter
omsatte
omsätt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet omsätta på svenska?

Presens: omsätter
Preteritum: omsatte
Supinum: omsätt

Hur används ordet omsätta

 • "Projektet kommer alltså under tre år omsätta 24 miljoner kronor."
 • "Studenternas kunskaper sattes under dagen på prov, när de fick omsätta teori till praktik."
 • "Hur stora belopp knarkföretaget hann omsätta innan mannen greps vill Britt-Louise Viklund inte svara på."
 • "Genom att skicka in årsredovisningar där det framgår att bolag utan anställda och till synes utan verksamhet ändå kunnat omsätta tiotals miljoner kronor, har dörrarna till stora kreditköp öppnats, som sedan aldrig betalades."
 • "Det fanns inget allvar i det, det är inget hon har haft för avsikt att omsätta i handling."
 • "Carl Larsson-gården uppges omsätta cirka sju miljoner kronor på ett år och har cirka 35.000 besökare årligen."
 • "Kronofogden ska nu precis som förr prova att mäta ut saker som går att omsätta i pengar, som bilen."
 • "Organisationen kommer att omsätta 9,5 miljarder."
 • "Arbete pågår med att omsätta vattnet i systemet och förnyade vattenprover har tagits under fredagen."
 • "Men har man mer bråttom än så och vill omsätta aktier och tjäna snabba pengar för att använda dem till något annat, då är det inte alltid så himla säkert längre, säger Lars Magnusson."

Ordet omsätta har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom ekonomi
bildligt
ekonomi

Vad betyder omsätta inom bildligt ?

omvandla till annan form

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Möjliga synonymer till omsätta (inom bildligt)

Ordet omsätta inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till omsätta (inom ekonomi)

Diskussion om ordet omsätta