omsätta

omsätter

omsatte

omsätt

omsätt

Verb
bildligt
ekonomi