omringning

omringningen

omringningar

omringningarna

Substantiv
militärväsen
militärväsen