omläggning

omläggningen

(-)(-)
Substantiv
medicin
politik

Synonymer

trafik
bildligt