omit

omit
omitted
omitted
Verb

Översättningar

Ordet omit har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
  • Inom mat
juridik
generell
mat

Ordet omit inom generell

Synonymer till omit

Möjliga synonymer till omit

Ordet omit inom mat

Synonymer till omit

Möjliga synonymer till omit