oligarch

oligarchs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder oligarch inom politik ?

one of the rulers in an oligarchy

Översättningar

Svenska