ogörlighet

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till ogörlighet

omöjlighet

svårighet

hinder

olämplighet