officiate

officiate

officiates

officiated

officiated

officiating

Verb
religion
förrätta gudstjänst
spel
ansvara för ett spel eller en tävling och kontrollera att spelare följer reglerna
conduct a ceremony, such as a wedding
  • "Who officiated at your wedding?"
act as an official in a specific function

Synonymer

act in an official capacity in some ceremony or ritual
  • "officiate at a wedding"