och

Konjunktion
  • "Blått och gult är den svenska flaggans färger."
  • "För att utbyta erfarenheter från tsunamin deltog DG ECHO i konferensen ”Sex månader efter tsunamin — En överblick av EU:s och FN:s insatser” som anordnades av EU:s ordförandeland (Luxemburg) och OCHA. eur-lex.europa.eu"

Synonymer

Övrig relation
och

Okänd ordklass

och

Interjektion
  • Svenska
  • oh