och så vidare

Adverboch så vidare

Uttrycksadverb

Synonymer