obstruktion

obstruktionen

obstruktioner

obstruktionerna

Substantiv
politik
hindra att ett politiskt beslut fattas el verkställs

Synonymer

efter call canny: ta det försiktigt