oavhängig

Adjektiv
Vanligast
Om stater, uppfattning

Synonymer

Ej bunden till något

Synonymer