nyckelharpa

nyckelharpan

nyckelharpor

nyckelharporna

Substantiv
musik sverigespecifikt musikinstrument

Synonymer

Är en/ett

musik