nybygge

(-)(-)(-)
Substantiv [t]

Hur används ordet nybygge

 • "de var en koloni av nybyggare"
 • "Det är inte bara människor som kommer få en ny väg när nya E22 byggs – även grodor väntas få ta del av ett nybygge."
 • "– Bland annat så kommer vi vara tydliga med att alla typer av tillstånd måste vara klara innan något betalas ut, med bakgrund av bidraget som användes till ett nybygge som saknade bygglov, säger Magnus Larsson ( C ), kommunalråd."
 • "Miljoner skänks till nybygge av Saltsjöbaden"
 • "I ett pressmeddelande skriver kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson att det är kommuninvånarnas efterfrågan på havsnära tomter som gjort att den politiska ledningen vill ge klartecken för nybygge på Sternö."
 • "Vattenskada i exklusivt nybygge"
 • "Kan bli nybygge för landstinget"
 • "En barack eller ett nybygge på F17 kan bli boendelösningen för besättningen."
 • "Upphandlingen öppnar för både nybygge och redan befintliga anläggningar."
 • "För att lösa boendet för helikopterbesättningen kan en barack eller ett nybygge bli aktuellt."
 • "Moderaterna som förespråkar ett nybygge är inte nöjd med dagordningen."

Vad betyder nybygge inom generell, generell, generell ?

nyligen anlagt samhälle eller jordbruk, koloni, bosättning

i betydelsen hus under uppbyggnad

i betydelsen färdigt hus

Möjliga synonymer till nybygge

Diskussion om ordet nybygge