nothingness

Substantiv

Översättningar

Synonymer till nothingness

Ordet nothingness har 3 betydelser

  • Inom spel
  • Inom geologi
  • Inom musik
spel
geologi
musik

Ordet nothingness inom spel

Översättningar (inom spel)

Möjliga synonymer till nothingness (inom spel)

Ordet nothingness inom geologi

the state of nonexistence

Synonymer till nothingness (inom geologi)

Möjliga synonymer till nothingness (inom geologi)

Ordet nothingness inom musik

Synonymer till nothingness (inom musik)

Diskussion om ordet nothingness