not

noten

noter

noterna

Substantiv
Vanligast
politik
Ett diplomatisk meddelande, ofta med en tillrättavisning eller begäran.

Synonymer

snickeri
En not i en bräda är en utskjutande del som passar in i en fördjupning(fjäder), Brädor med not och fjäder används i golv eller i en panelvägg.
  • Engelska
  • flute [ snickeri ]
musik

Synonymer

fiske
En not i fiske är ett äldre ord för fisknät.
  • Engelska
  • seine [ fiske ]

Synonymer
not

Adverb
negation of a word or group of words
  • "not at all"
  • "not much"
  • "not many"
  • "they are not friends"
  • "she is not going"
  • "he does not speak French"

not

Preposition