nosy

nosies
Substantiv

Diskussion om ordet nosy

nosy

nosier
Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet nosy

  • "he flipped through my letters in his nosy way"
  • "prying eyes"

Vad betyder nosy inom vardagligt ?

offensively curious or inquisitive

Möjliga synonymer till nosy

Diskussion om ordet nosy