nor

noren

(-)(-)
Substantiv
geologi
geologisk tidsålder, mellan 223-210 år sedan, del av perioden trias
geografi
smalt sundnor

Konjunktion