nook

nooks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till nook

Ordet nook har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom handel
vardagligt
generell
handel

Ordet nook inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till nook (inom vardagligt)

Ordet nook inom generell

a sheltered and secluded place

Ordet nook inom handel

Synonymer till nook (inom handel)

Diskussion om ordet nook