nonessential

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till nonessential

Ordet nonessential har 2 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom generell
kemi
generell

Ordet nonessential inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Synonymer till nonessential (inom kemi)

Ordet nonessential inom generell

(inom generell)

Diskussion om ordet nonessential

nonessential

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till nonessential (inom generell)

Möjliga synonymer till nonessential

Diskussion om ordet nonessential