nominera

nominerar

nominerade

nominerat

nominera

Verb
till kyrklig befattning