noggrann

noggrannare

noggrannast

Adjektiv
  • "Huruvida modeller kommer att bli mer noggranna när det gäller att förutspå vädret kortsiktigt är föremål för diskussion"
  • "Tid för en noggrann inspektion/kontroll"

Synonymer