nod off

nod off
nodded off
nodded off
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till nod off

Diskussion om ordet nod off